การศึกษา การดิ้นรน และพลังของหญิงสาว “มาลาลา ยูซาฟไซ”

แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

“I don’t mind if I have to sit on the floor at school. All I want is education. And I’m afraid of no one.”

-Malaya YousafZai-

 

“ฉันไม่รังเกียจที่จะนั่งที่พื้นของโรงเรียน สิ่งที่ต้องการสำหรับฉัน คือ การได้เรียนหนังสือ และฉันไม่เกรงกลัวใครที่จะแสดงออกเช่นนี้”

-มาลาลา ยูซาฟไซ- (สาวน้อยมหัศจรรย์ชาวปากีสถาน ที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ 2556)

 

การศึกษาคืออะไร การศึกษา คือ วิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดำรงอยู่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยทั่วไป การศึกษาเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาต่อวิธีที่คนคนหนึ่งจะคิด รู้สึกหรือกระทำ แต่ในความหมายเทคนิคอย่างแคบ การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการซึ่งสังคมส่งผ่านความรู้ ทักษะ จารีตประเพณีและค่านิยมที่สั่งสมมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง นั่นคือ การสอนในสถานศึกษา สำหรับปัจจุบันนี้มีการแบ่งระดับชั้นทางการศึกษาออกเป็นขั้นๆ เช่น การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งนี้รวมไปถึงระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการฝึกงาน

อ่านแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าการศึกษานั้นสำคัญแค่ไหน ใคร ๆ ก็โหยหายการศึกษา เพราะการศึกษา ทำให้เราพัฒนาตัวเอง การศึกษา ช่วยยกระดับจิตใจ ช่วยยกระดับสมองของเรา

ผู้คนส่วนใหญ่ ยอมทำทุกอย่างเพื่อเข้าถึงการศึกษา เพื่อที่จะได้รับการศึกษา เพื่อที่จะได้เป็นปัญญาชน

การศึกษาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคมยุคปัจจุบัน การศึกษาไม่ได้สอนเพียงวิชาการหรือเรื่องในบทเรียนเท่านั้น แต่การศึกษาสอนให้เราเข้าใจความเป็นมาของโลก สอนให้เราเข้าใจและสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อีกหลายแขนง

แต่หารู้ไม่ บนโลกนี้ ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ยังมีอีกหลายคนที่แม้แต่โรงเรียนก็ไม่เคยได้เข้า ยังมีอีกหลายคนที่ไม่แม้แต่จะได้รับสิทธิ์ในการอ่านหนังสือ

ภาพจาก https://th.wikipedia.org

มาลาลา ยูซาฟไซ เธอก็เป็นหนึ่งในนั้น เธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา เพียงเพราะประเทศของเธอไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเรียนหนังสือ ด้วยปัญหาการกดขี่ขมเหงทางเพศในสังคมของประเทศเธอ ทำให้เธอกลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีเฉกเช่นทุกวันนี้

 

แล้วเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเธอได้บ้าง ?

การดิ้นรน – เธอคือตัวอย่างของบุคคลที่ดิ้นรนเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมให้ตัวเอง เธอยอมทำทุกอย่างเพียงเพื่ออยากจะศึกษาให้เท่าเทียมกับคนอื่น เธอเคลื่อนไหวและป่าวประกาศพลังของเธอไปทั่วโลก นั่นทำให้พลังของเธอไม่ได้กระทบเพียงเธอคนเดียว แต่คนทุกคนที่เห็นด้วยกับเธอ ได้รับพลังแห่งความตั้งใจ พลังแห่งความพยายาม พลังแห่งการดิ้นรน เหมือนกับว่าเธอสอนเราไปโดยไม่มีใครรู้ตัว ความลำบากของเธอสอนให้เราเรียนรู้ที่จะพยายาม เรียนรู้ที่จะดิ้นรนเพื่อความถูกต้อง แม้ว่าเราอาจจะทำได้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าเธอ แต่เรื่องราวในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ไม่ว่าจะใครก็ต้องเคยผ่านความไม่ยุติธรรม การโดนเอารัดเอาเปรียบ การถูกกดขี่ข่มเหงอยากไร้เหตุผล มันทำให้เรารู้สึกแพ้ รู้สึกว่าด้อยกว่า รู้สึกเหมือนตัวคนเดียวบนโลก แต่เปล่าเลย เรามีพลัง เฉกเช่นเดียวกับเธอ เราทุกคนมีพลัง ที่จะสามารถดิ้นรนเพื่อความถูกต้องได้

ภาพจาก https://www.posttoday.com/world/502155

ความสำคัญของการศึกษา – จากประโยคที่เธอพูด ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเธอเห็นความสำคัญของการศึกษาขนาดไหน แม้ว่าเธอจะนั่งพื้นเรียน หรือคนรอบข้างเธอจะมองยังไง เธอไม่สนเลยแม้แต่น้อย เพราะเธอต้องการมัน เธอต้องการการศึกษา เธอเชื่อว่าการศึกษาจะทำให้เธอดีขึ้น และเธอมีสิทธิ์ได้รับมัน ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชายในประเทศเธอที่จะได้รับสิทธิ์นั้น เธอมองว่าผู้หญิงแบบเธอและทุก ๆ คนก็มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาเช่นกัน เพราะฉะนั้น เราจึงได้เรียนรู้ว่า ในขณะที่คนบางคนกำลังขี้เกียจที่จะไปโรงเรียน บางคนไปโรงเรียนแบบทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ไปวัน ๆ หากเราลองมองย้อนกลับมาที่เธอ เราจะค้นพบว่า การศึกษานั้นสำคัญขนาดไหน เธอทำให้เรามองเห็นความสำคัญของมันมากขึ้น เพราะความลำบากของเธอ มันเป็นปรากฎการณ์ไปทั่วโลก เรารู้ได้เลยว่าเธอต้องการมันมากแค่ไหน แม้ว่าจะนั่งพื้นเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ เธอต้องการที่จะเรียน ขอเพียงแค่ได้เรียนเท่านั้น เธอทำให้เราต้องลองมองย้อนกลับไปที่ตัวเอง แล้วตั้งใจเรียนให้มากขึ้น ให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น

เธอสอนเราได้หลายอย่าง ชีวิตอันยากลำบากของเธอจะเป็นบทเรียนให้แก่เรา แต่ไม่ได้หมายความว่าเรายินดีไปกับความลำบากของเธอ แต่เรามองความลำบากของเธอเป็นพลัง เป็นพลังให้เราสามารถอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ เป็นพลังให้เรากล้าลุกขึ้นยืนเพื่อต่อสู้กับความไม่ยุติธรรม ลุกขึ้นยืนต่อสู้กับใครก็ตามที่รังแกเราด้วยการกดขี่ขมเหง เธอทำให้เรากล้ามากขึ้น กล้าที่จะใช้พลัง กล้าที่จะปกป้องตัวเราเองโดยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น

ขอแค่ลุกขึ้นสู้ พลังของเราก็จะตื่นขึ้น เราไม่ได้ด้อยกว่าใคร ทุกคนเท่าเทียม มีเพียงแค่คนขี้แพ้เท่านั้นที่ต้องการกดขี่มนุษย์คนอื่นให้ต่ำลง เพราะเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่านี่คือวิธีเดียวที่จะชนะ แต่เปล่าเลย มันทำให้เขาแพ้

เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว ขอแค่สู้ สู้จนตัวตายกับความอยุติธรรมของโลก ทุก ๆ คน มีพลัง

พลังของเรา คือพลังของเสรีภาพ

หมายเหตุ ภาพปกจาก https://www.newtv.co.th/news/23681