สาธุ!! ชาวหนองคาย-นักท่องเที่ยวสรงน้ำขอพรปีใหม่ไทย “หลวงพ่อพระใส” เนืองแน่น

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

หนองคาย – ประชาชนชาวหนองคาย และนักท่องเที่ยวทยอยเข้าวัดโพธิ์ชัยเพื่อสรงน้ำขอพรหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนืองแน่น

หลังจากวานนี้ชาวหนองคายได้ร่วมกันอัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ลงจากพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย แห่รอบเมืองตามประเพณีดั้งเดิมของชาวหนองคาย หลังจากแห่รอบเมืองแล้วได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ที่ศาลาพลับพลาด้านหน้าพระอุโบสถ เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวหนองคาย นักท่องเที่ยว และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา ได้สรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ซึ่งตั้งแต่เช้าของวันนี้ (14 เม.ย. 65) บรรยากาศที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง มีประชาชนเดินทางมารดสรงน้ำขอพรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศที่วัดคึกคัก เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ต้องการมากราบไหว้พระ ทำบุญ แก้บะ แก้บน และบูชาวัตถุมงคลกลับไปด้วย แม้ว่าจะไม่มีการจัดเวที ไม่มีมหรสพให้ชมก็ตาม และอยู่ในสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ก็ยังมีประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาที่วัดอย่างไม่ขาดสาย

ทั้งนี้ ทางวัดโพธิ์ชัยจะเปิดให้ประชาชนได้รดสรงน้ำหลวงพ่อพระใสอย่างใกล้ชิดไปจนถึงเช้าวันที่ 18 เม.ย. จากนั้นก็จะประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสกลับขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถตามเดิม และทางวัดได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com