“เซ็นทรัล” ประกาศปิดห้าง 3 ทุ่มทั่วประเทศ – ยกเว้นสาขา”มหาชัย , ระยอง ,พัทยา” ปิด 2 ทุ่ม

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(4 ม.ค. 2564) เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ที่ยึดมั่นในการเป็นผู้นำแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ สร้างสถานที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศมาตรการเชิงรุกอีกครั้งเพื่อร่วมกัน ‘หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ ด้วยการปรับเวลาให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยจะปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศภายใน 21:00 น. ทุกวัน เพื่อร่วมกันป้องกันอย่างเต็มที่ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ยกเว้นเฉพาะสาขาที่ปิดให้บริการตามประกาศของจังหวัด แต่เปิดให้บริการบางส่วน เวลา 11:00 – 20:00 น. ทุกวัน ดังนี้
– เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
– เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
– เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
– เซ็นทรัล มารีนา

สำหรับท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์:

– สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8:00 – 21:00 น.

– สาขาในต่างจังหวัด กรุณาตรวจสอบเวลาให้บริการของแต่ละศูนย์การค้า

ศูนย์การค้ามีความห่วงใย และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และเฝ้าสังเกตตนเอง โดยทางศูนย์ฯ จะดูแลและป้องกันอย่างดีที่สุด เพื่อร่วมกันก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ในฐานะผู้นำแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ จะเดินหน้ามาตรการคุมเข้มโดยครอบคลุมใน 5 แกนหลัก คือ 1)การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2)มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด งดความแออัด 3) การติดตามให้มั่นใจ เพื่อความปลอดภัย 4)การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดในเชิงรุก และ 5) ลดการสัมผัส เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของทุกท่านที่มาใช้บริการอย่างเต็มที่