“โควิดชลบุรี”ยอดยังสูง วันนี้เจออีก 175 ราย คลัสเตอร์ค่ายทหาร-บริษัทใหญ่พบต่อเนื่อง

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

 

ชลบุรี- พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ อีก 175 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากครอบครัว ที่ทำงาน มีบุคคลากรแพทย์ 1 ราย คลัสเตอร์ค่ายทหารยังระบาดต่อเนื่องล่าสุด พบอีก 11 ราย สะสม 1,8358 ราย ยังพบในคลัสเตอร์บริษัทใหญ่หลายแห่ง

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 175 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 11 ราย สะสม 1,835 ราย มีการระบาดอย่างต่อเนื่องยังควบคุมไม่ได้ (ทหารเกณฑ์ 10 ราย,ข้าราชการทหารเรือ 1 ราย) 2. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 23 ราย สะสม 5,186 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,848 ราย 3. Cluster บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 10 ราย สะสม 101 ราย 4. Cluster บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 50 ราย 5. Cluster บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 26 ราย 6. Cluster บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง ไทยแลนด์ จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 16 ราย 7. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย 8. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย 9. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด (กทม.) 2 ราย 10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(ในครอบครัว 43 ราย,สถานที่ทำงาน 23 ราย,บุคคลใกล้ชิด 4 ราย,ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย) 11. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 9 ราย 12. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 32 ราย

ณ 10 ธันวาคม 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,714,151 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 432 คน ปอดอักเสบ 5 คน ไม่พบผู้ใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่พบผู้เสียชีวิต

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 160,102 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 454,820 คน รวม 614,922 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 176 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,186 คน ปอดอักเสบ 16 คน และเสียชีวิต 11 คน

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 4 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสี่ราย) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร ขอความร่วมมือ แหล่งชุมชุมชนดังนี้

ตลาด 1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย 2. ไม่สังสรรค์ 3. ป่วยต้องหยุด 4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ 5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา 6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน 7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน 8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง 9 มีการสุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สถานประกอบการ 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย 3. ป่วยต้องหยุด 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ