3 คำคมเด็ดๆ จาก 3 หนังดังฮอลีวูด ที่จะปลุกเร้าให้คุณมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

“เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ ที่เราทำได้คือเผชิญกับวันข้างหน้า”

จากภาพยนตร์ เรื่อง Geostorm (2017)

มนุษย์ทุกคนเติบโตขึ้นตามกาลเวลาที่แปรผันไป ในระหว่างทางการเจริญเติบโตของมนุษย์นั้นย่อมมีเรื่องราว หรือสิ่งที่เกิดขึ้น เข้ามาและออกไปจากช่วงชีวิตของมนุษย์ไม่รู้กี่พันเรื่องราว มีทั้งดีและร้ายปะปนกัน ไม่มีใครสามารถจดจำอดีตทุกวินาทีที่ผ่านมาของตัวเองได้หมด สิ่งที่จำได้อาจเป็นแค่ความทรงจำที่เป็นเรื่องสั้น ๆ ในบางเรื่องที่มีผลกระทบต่อจิตใจความทุกข์ ความสุขในแต่ละช่วงชีวิตเพียงเท่านั้น ถึงแม้จะจดจำเรื่องราวที่ไม่ดีได้ แต่มนุษย์ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้สามารรถกลับไปแก้ไขความผิดพลาดที่ตัวเองเคยได้กระทำไปแล้ว

เช่นนั้นทำไมมนุษย์บางคนจึงยังจมอยู่กับอดีตที่ไม่ดีของตัวเองอีกเล่า เหตุใดพวกเขาไม่เลือกที่จะทำในสิ่งที่ดีในวันนี้ที่เขามีชีวิตอยู่เพื่อเป็นการทดแทนความผิดพลาดในอดีต และเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีต่อไปในอนาคต จงอยู่กับปัจจุบันกาลที่เราอยู่ในเวลานี้เถิด ขีดกรอบสิ่งที่เคยพลาดให้อยู่ในขอบเขตของเรื่องราวในสิ่งที่ผ่านมาปลดปล่อยตัวเองสู่อิสระจากความทุกข์ที่เกาะกุมตัวอยู่ภายในจิตใจมาช้านาน เก็บสิ่งที่ผ่านให้เป็นบทเรียนในหนังสือแห่งความทรงจำ เราสามารถนำหนังสือมาทบทวนซ้ำใหม่กี่รอบกี่ครั้งก็ได้ แต่จุดประสงค์ในการทบทวนก็เพียงเพื่อให้ตัวเราได้ตระหนักถึงความไม่ถูกต้อง และเพื่อย้ำไม่ให้เราก้าวผิดในเรื่องเดิมซ้ำสองป้องกันการผูกปมซ้อนทับปมเดิมที่มีอยู่ ถือเป็นการรักษาบาดแผลที่เราเคยเป็นคนเลือกเองจนต้องทำให้ตัวเองเจ็บอยู่ในระยะหนึ่ง

โลกนี้มีทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งสามอย่างเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องพบเจอ หากเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตที่ผ่านมาได้ ก็จงทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด และจงวางแผนให้กับอนาคตเพื่อที่จะได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ สิ่งที่จะทำให้ชีวิตก้าวเดินเจริญยิ่งขึ้นต่อไปด้วยความมั่นคง และเพื่อความสงบสุขของตัวเราเอง

“รู้ไหมที่คุณจมน้ำไม่ใช่เพราะว่าคุณตกไปในแม่น้ำ แต่เพราะคุณไม่ยอมว่ายขึ้นมาเอง”

จากภาพยนตร์ เรื่อง Extraction (2020)

การว่ายน้ำของมนุษย์จำเป็นที่จะต้องอาศัยความพยายาม ความอดทน เพื่อต่อสู้กับขีดจำกัดของชีวิตเพราะมนุษย์เป็นสัตว์บกที่ไม่สามารถดำรงชีพอยู่ในน้ำได้โดยกำเนิด การก้าวผ่านขอบเขตความสามารถเดิมของมนุษย์ทำให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มาไม่ใช่น้อย หากคุณตกลงไปในแม่น้ำ รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำไม่ได้ทำให้คุณจมน้ำ แต่เป็นเพราะคุณต่างหากที่ไม่พยายามถีบตัวเองและไม่ยอมว่ายขึ้นมาตั้งแต่แรก เปรียบเสมือนกับการที่คุณจมอยู่แต่กับปัญหาวุ่นวายต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ เพราะเหตุใดกันที่ปัญหาของคุณยังคงวนเวียนสร้างความขุ่นเคืองรำคาญใจให้คุณอยู่ในตลอดเวลา เพราะคุณไม่พยายามที่จะแก้ปัญหานั้นอย่างจริงจังใช่หรือไม่ หรือเป็นเพราะคุณยังคงนิ่งดูดายกับปัญหาที่เกิดขึ้นมารอบตัวโดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ปล่อยปัญหาให้ล่องลอยจนสะสมตัวและกลายเป็นอุปสรรคกองใหญ่ที่คุณต้องเผชิญต่อไปในอนาคต

ลงมือแก้ไขมันเถิดในตอนที่คุณยังมีกำลังมากพอ ถึงจะต้องใช้ความพยายาม และความอดทนมากมายเพียงใดก็ตาม จงรู้ไว้ว่าตัวคุณมีศักยภาพในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากอย่างที่คุณเองไม่อาจคาดคิด ดึงพลังในตัวของคุณออกมาใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นพลังในการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ผิดพลาด ก้าวผ่านเรื่องราวแย่ ๆ ที่เป็นปัญหาในชีวิตของคุณ ถึงอย่างไรความพยายามที่ใช้ไปจะไม่มีทางสูญเปล่าไปเสียแน่นอน เพราะอย่างน้อยหากความพยายามในครั้งนั้นไม่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ คุณยังคงได้เก็บมันไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ใช้ไม่ได้ในบทเรียนบทหนึ่งของคุณ และใช้ความพยายามในครั้งต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดจนกว่าอุปสรรคหรือปัญหานั้นจะหมดไป และมันจะไม่สามารถกลับมาทำความทุก์ใจให้คุณได้อีก

“ความกลัวขังคุณไว้ได้ แต่ความหวังทำให้คุณเป็นอิสระ”

จากภาพยนตร์ เรื่อง Shawshank redemption

คุณรู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้อะไรเป็นสิ่งกำหนดมาตรฐานความเป็นตัวคุณ อะไรเป็นสิ่งตีกรอบการตัดสินใจที่คุณต้องคำนึงถึง อะไรเป็นสิ่งที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คุณกระทำการใด ๆ สิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกำหนดความเป็นไปของตัวคุณไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่อยู่รอบกาย แต่สิ่งนั้นเป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจของตัวคุณเอง นั่นคือ ความกลัว ความกลัวจะขังคุณไว้ในกรอบพื้นที่ที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย ทำให้คุณรู้สึกไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ในสิ่งที่ถูกห้าม ในสิ่งที่รู้สึกว่าคุณไม่สามารถจะทำมันได้

แล้วอะไรล่ะที่จะคอยเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถก้าวผ่านความกลัวของตัวเองไปได้ คุณรู้หรือไม่ว่า ความหวังคือตัวแปรที่สำคัญอย่างมากที่จะทำให้คุณได้หลุดพ้นจากขอบเขตแห่งความกลัวที่คุณเคยขีดเส้นต้องห้ามไว้ ให้คุณได้ออกสู่โลกแห่งความอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ตามแต่ใจคุณ หากคุณไร้ซึ่งความหวังแล้วคุณจะสามารถข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองไปได้อย่างไร โปรดจำไว้ว่าปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้ไข และทางออกที่ดีที่สุดในตัวของมันเอง จงอาศัยความหวังนำทางสู่เป้าหมายที่เป็นตัวของตัวเอง อย่าได้นำความกลัวเข้ามาบดบังทางออกในการแก้ปัญหา มิเช่นนั้นคุณก็จะต้องประสบและพบเจอกับปมเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมา ไม่มีที่สิ้นสุด โปรดอย่าได้หมดหวังต่ออุปสรรคทุกอย่างในชีวิตของคุณเป็นอันขาด