ธ.ก.ส.เตรียมเปิดรับฝากสลากดิจิทัล ลุ้นรางวัลตั้งแต่ 10 บาท ยัน 5 ล้าน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ธ.ก.ส. เตรียมเปิดรับฝากสลากดิจิทัล ผ่านแอป A-Mobile Plus ราคาหน่วยละ 50 บาท ผู้ฝากได้ลุ้นรางวัลต่ำสุด 10 บาท จนถึงรางวัลที่ 1 จำนวน 5 ล้านบาท เริ่ม 17 พ.ย.นี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมเปิดรับฝากสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. (ชนิดไร้ตราสาร) หน่วยละ 50 บาท อายุ 2 ปี ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile Plus ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.นี้เป็นต้นไป

โดยสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. แต่ละหน่วยมีสิทธิตรวจรางวัล 24 ครั้ง ซึ่งลูกค้าจะได้รับ e-Slip ไว้เป็นหลักฐานการฝาก

ทั้งนี้ ผู้ฝากมีสิทธิลุ้นรางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด รางวัลละ 5 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 1 ต่างหมวด รางวัลละ 3,000 บาท รวม 59 รางวัล, รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 180 รางวัล,
รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 600 รางวัล, รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง รางวัลละ 400 บาท จำนวน 1,200 รางวัล, รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง รางวัลละ 300 บาท จำนวน 6,000 รางวัล,

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง รางวัลละ 25 บาท จำนวน 60,000 รางวัล, รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง รางวัลละ 10 บาท จำนวน 600,000 รางวัล

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษ (เสี่ยงหมวด) ปีละ 1 ครั้ง (ออกรางวัลปีละ 2 ครั้ง ในเดือน ธ.ค. 2565 และ ธ.ค. 2566) รางวัลละ 500,000 บาท รวม 2 รางวัล

รวมเป็นเงินรางวัลสูงสุด 16,917,000 บาท จำนวน 668,042 รางวัล

ทั้งนี้ ผู้ที่ฝากครบกำหนด 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.070 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.070% ต่อปี ส่วนผู้ที่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย